Indium en neurotransmitters

Ons brein bevat neurotransmitters. Dit zijn chemische signaalstofjes die informatie overdragen in ons brein om processen in gang te zetten of af te remmen. Eén van deze neurotransmitters wordt
substantie P genoemd. Substantie P is betrokken bij stemmingsstoornissen, angst, depressie, verslavingen,
misselijkheid en pijnprikkels. Ook draagt substantie P bij aan de aanmaak van nieuwe zenuwcellen en het voorkomen schade aan de hersenen veroorzaakt door giftige stoffen (neurotoxiciteit).
Volgens Dr. Robert Lyons bevat substantie P indium en functioneert deze neurotransmitter waarschijnlijk niet goed bij een tekort hieraan. Substantie P wordt ook gevonden in de thymusklier en reist af naar plaatsen van ontstekingen. Dit zou mogelijk (mede) verklaren waarom indium gunstig werkt bij ontstekingsziekten. Ook heeft indium een gunstig effect op de neurotransmitters dopamine, serotonine en melatonine.